[SOLVED] Cara install dhcp3
#3
(09-19-2012, 12:02 PM)zee eichel Wrote: coba "apt-get -f install"

kalog boleh tahu ne om zee, -f itu apa iah,..
[email protected] : # print motto -t -g
<|| sǝssǝuʞɐǝʍ ʇǝƃɹɐʇ ɐ ɹoɟ ƃuıʞool dn ǝʌıƃ ɹǝʌǝ ʇou op sılqı ǝsnɐɔǝq ||>


Messages In This Thread
[SOLVED] Cara install dhcp3 - by dvil - 09-19-2012, 10:57 AM
RE: Cara install dhcp3 - by zee eichel - 09-19-2012, 12:02 PM
RE: Cara install dhcp3 - by iblist - 09-19-2012, 12:50 PM
RE: Cara install dhcp3 - by alkaaf - 09-19-2012, 01:34 PM
RE: Cara install dhcp3 - by dvil - 09-19-2012, 03:06 PM
RE: Cara install dhcp3 - by alkaaf - 09-19-2012, 05:16 PM
RE: Cara install dhcp3 - by Al - Ayyubi - 09-19-2012, 07:53 PM
RE: [SOLVED] Cara install dhcp3 - by dvil - 09-29-2012, 04:58 PM
RE: [SOLVED] Cara install dhcp3 - by dvil - 10-23-2012, 10:47 AM
RE: [SOLVED] Cara install dhcp3 - by zee eichel - 10-13-2013, 12:51 AM
Users browsing this thread: 1 Guest(s)